info Dôležité informácie

Kategorizácia výletov podľa náročnosti

Kategória A

Ľahký výlet trvá je spravidla poldenný výlet, prevažne po nenáročných trasách, obciach, mestách, múzeách, lokálnych náučných chodníkoch, kde dĺžka nepriesiahne 8 km a prevýšenie viac ako 300 m. Tento typ výletov je vhodný pre každého aj netrénovaného človeka s malými skúsenosťami. Turistická výstroj je vhodná, nie však nevyhnutná.

Kategória B

Stredne náročný výlet je výlet priemernej dĺžky do 15 km, prevažne vedúci na vrchol alebo krátko po hrebeni pohoria, resp. kratšia dolinová túra. Prevýšenie nepresahuje viac ako 700 výškových metrov. Vyžaduje už minimálnu fyzickú prípravu, dobrú turistickú výstroj. V našej ponuke sa vyskytujú pomerne často.

Kategória C

Náročný výlet je už klasickou celodennou túrou do 20 km s prevýšením medzi 700 - 1000 m a dobou trvania do 7 hodín, navštevujeme už ucelenejšie časti hrebeňov pohorí, dlhšie doliny poprípade kratšie prechody naprieč pohoriami. Vyžaduje už dobrú fyzickú pripravenosť, dobrú turistickú výstroj. V našej ponuke sa vyskytujú najčastejšie.

Kategória D

Veľmi náročný výlet je celodenný, obtiažny s dlžkou do 25 km a prevýšením 1300 m. Jedná sa o kompletné hrebeňové túry v menších pohoriach, prechody pohorí ako aj prechody najdlhších dolín. Potrebná je veľmi dobrá fyzická pripravenosť, turistická výstroj ako aj návyk absolvovať takéto výlety. Treba brať do úvahy časovú náročnosť do 9 hodín, ako aj pripravenosť na dlhšiu a intenzívnu fyzickú námahu spojenú so zmenami počasia. V našej ponuke sa vyskytujú len zriedka.

Kategória E

Extrémne náročný výlet celodenný veľmi ťažký výlet s dlžkou presahujúcou 30 km a prevýšením nad 1300 m. V horách sú to najmä vysokohorské túry, prechody pohorí ako aj náročné hrebeňové túry. Časové hľadisko je niekde medzi 10 – 13 hodinami (to je celý deň a častokrát aj začiatok alebo koniec súmraku). Potrebná je nevyhnutne výborná fyzická pripravenosť, turistická výstroj a návyk na takýto pochod. V našich výletoch sa môže vyskytnúť len veľmi ojedinele.

Poznámka: Výlety sú navrhnuté do prístupných, nenáročných terénov, chodievame po turistických, náučných alebo inak značených chodníkoch. Tempo je primerané celej skupine, pomalšie, ale s väčšou pravdepodobnosťou vidieť a spoznať zaujímavé prírodné a historické zaujímavosti. Je dobré mať so sebou: obuv s pevnou podrážkou do prírody, kvalitný pršiplásť, oblečenie primerané počasiu, dostatok tekutín a jedlo.